Uppfödning av större djur


3718346-farm-animals

Det finns mycket man måste veta när man håller på med djuruppfödning av alla typer av djur, men när det kommer till större djur som kor och hästar, finns det många extra bestämmelser och lagar.

För mer information om djurhållning än vad som finns i denna artikel kan man besöka Jordbruks verkets hemsida.

Kor

För kor och alla andra nötkreatur som håll ekologiskt krävs att även fodret de äter ska vara ekologiskt producerat, naturligtvis med undantag för mineraler och vitaminer. Kalvar ska utfodras med modersmjölk om möjlig annars med annan naturlig mjölk, och de ska ske under en minimiperiod på tre månader. På en ekologisk gård ska 60 procent av det foder man ger till korna vara egenproducerat, kan man inte producera tillräckligt kan man använda foder som producerats av gårdar i samma region.

Huvudregeln för hållning av nötkreatur är att det inte få vara uppbundna eller isolerade, det finns förstås undantag, som hänsyn till säkerhet, veterinära skäl med mera. Vintertid får vuxna nötkreatur hållas uppbundna om det inte är möjligt att hålla djuren i grupper som tillgodoser deras behov. Ungdjur ska få gå i lösdrift de första 20 månaderna. Kalvar får heller inte vara isolerade, de får dock hållas till från djur om det är för att begränsa sjukdomar.

Hästar

Hästar ska få foder av god kvalitet och lämplig struktur, det ska garantera att hästen från en näringstillförsel som är tillräckligt allsidig och välbalanserad. Eftersom hästar är betande djur är ätande en stor del av varje dag, därför måste hästar få ett grovfoder i tillräckligt mängd som både täcker hästens behov av växtfiber och sysselsättning. Hästen måste även ha fri tillgång till vatten av god kvalitet, eller åtminstone möjligheten att dricka sig otörstig minst två gånger varje dag.

Man får inte begränsa hästens rörelsefrihet när den betar genom att binda upp den eller fästa den vid ett hindrande föremål. Ej heller genom att binda den till ett annat djur. Det är tillåtet att hästen är uppbunden i en spilta, men då måste den ha möjlighet att vila med huvudet mot underlaget när den ligger ned. Hästar har även ett stort behov av social kontakt och detta måste tillgodoses, helst kontakt med andra hästar, men i brist på det kan det fungera med andra flock djur som får eller kor.