Tiden går fort och det gäller att planera


Ju äldre man blir desto fortare tycks tiden gå. Det gäller att man tar vara på den tid man har och planera så gott man kan. Alla behöver planera för att nytta den tid som finns på bästa sätt. Snart går vi in i 2021 och våra kalendrar börjar fyllas på med olika aktiviteter.

Om man har familj och barn så gäller det att planera tiden väl så man hinner med allt som ska göras. För att kunna planera så kan man köpa sig en planeringskalender som hjälper till att strukturera upp livet. Hos Kalenderkungen så hittar ni de kalendrar ni behöver. Det kan vara barnens träningar som ska skrivas in för varje vecka. Det kan vara bra att skriva in olika detaljer som är viktiga att komma ihåg. Även om vi idag lever i en digital värld så är en kalender där man får skriva in så mycket trevligare. Alla kan gå och titta i den och se vad som är på gång.

Skriv gärna med blyerts så ni kan sudda ut och ändra i er kalender. Lär barnen vad som gäller och att även de kan skriva in saker och ting som är viktiga i kalendern. Det kan vara bästa kompisens födelsedag eller annat som barnen anser vara viktigt. Ta för vana att varje dag ta en titt i kalendern för att se vad som är på gång under dagen. Att man sedan använder sig av påminnelsefunktioner i telefonen gör ju att man enklare kommer ihåg saker och ting.