Home » Fritid för ungdomar

För barn och kanske framför allt för ungdomar så finns det som bekant en hel uppsjö med olika spännande fritidssysselsättningar man kan ägna sig åt. Det spelar nästan ingen roll vad man är intresserad av, då utbudet av olika aktiviteter idag är så oerhört brett.

Att hålla på med någon form av fritidssysselsättning eller fritidsaktivitet är inte bara väldigt roligt det är också utvecklande eftersom man dels utvecklar olika färdigheter, dels ofta träffar andra ungdomar, vilket är väldigt nyttigt.


En av de absolut vanligaste fritidssysselsättningar som ungdomar ägnar sig åt är någon form av idrott. De mest populära ungdomsidrotterna inkluderar bland annat fotboll, hockey och friidrott. På senare tid har även andra sporter, som tidigare varit mindre vanliga blivit allt mer populära, som till exempel olika typer av kampsporter samt klättring och andra typer av äventyrssporter.

En annan sport som också är populär är ridsport, som faktiskt är den sport som ungdomar mellan 7-20 år utövar i högst grad näst efter fotboll.

Ungdomar sysslar som bekant inte bara med sport. En annan fritidssysselsättning som många ungdomar håller på med är dans av olika slag. Dans är en alldeles utmärkt fritidsaktivitet att hålla på med då man både rör sig och lär sig kroppskontroll. Dock är det främst tjejer som dansar, även om allt fler killar börjar har börjat upptäcka hur roligt det är att dansa.

En typ av fritidssysselsättning där killarna dock är i majoritet är datorspel, även om tjejer i högre utsträckning spelar idag jämfört med förr. Det som troligtvis lockar med just datorspel är att det är någonting man i princip aldrig kan tröttna på, eftersom det finns så väldigt många nya spel att upptäcka och ha kul med. En del spel som exempelvis det populära rollspelet World Of Warcraft är så pass omfattande att det inte går att tröttna på det av den anledningen.

Kreativa fritidsaktiviteter för ungdomar


Många ungdomar ägnar sig också åt olika typer av fritidssysselsättningar där man får utlopp för sina kreativa sidor. Det kan till exempel handla om att spela musik, spela teater eller måla.

Musik är något som barn och ungdomar i alla åldrar håller på med. När man är mindre kanske man i första hand ägnar sig åt piano eller blockflöjt. De flesta tröttnar dock på detta och i tonåren börjar många spela i band med sina kompisar.
Teater är också något som en hel del barn håller på med. I de flesta städer, framför allt i storstäderna, finns oftast åtminstone någon teatergrupp eller motsvarande för barn och ungdomar.

Ovanstående fritidsaktiviteter anordnas ofta av det som heter Kulturskolan, vilket är en vidareutveckling av det som tidigare hette Kommunala musikskolan. Kulturskolan omfattar dock inte bara musik utan som sagt också teater och bildkonst, men även dans och film.

Sommarlovsaktiviteter för ungdomar

 


Nu när sommarlovet äntligen är här finns det gott om olika aktiviteter för ungdomar att sysselsätta sig med. En aktivitet som både är enkel och inte kräver särskilt mycket är att åka ner till stranden och bada. Dock krävs ju att det är hyfsat varmt och åtminstone lite sol annars är det kanske inte så roligt.

För den som inte nöjer sig med att bada finns det ofta gott om andra aktiviteter att tillgå, som sportaktiviteter och kulturaktiviteter av olika slag. Många kommuner har ofta ett ganska stort utbud av sommaraktiviteter för ungdomar. De flesta är dessutom helt gratis, vilket är en klar fördel. Det kan till exempel handla om att pröva på att spela tennis, lära sig spela ett instrument eller att titta på film eller spela spel.

För den som vill göra nytta eller på något sätt är intresserad av samhället finns även möjligheten av gå med i någon typ av förening.