Att gå på konvent


Konvent är ett evenemang som är centrerat runt ett visst intresse och blir en mötesplats för likasinnade där de kan träffa nya människor och utöva sin hobby.

Konvent kan vara ett bra sätt att möta nya människor och komma in i den hobby man har intresserat sig för. Här kommer en lista på några av de vanligaste typerna av konvent.

Spelkonvent

Spelkonvent varierar mycket beroende på syftet och fokuset. Vissa konvent fokuserar på ett enda spel och kan arrangera tävlingar inom det medan andra är öppna för alla typer av spel, allt från tv-spel till brädspel.

två cosplayareOlika typer av speltyper som konvent kan fokusera på är brädspel, kortspel, rollspel, lajv och tv-spel. Som komplement till detta brukar det förutom faktiskt spelande också innehålla relaterade föreläsningar och filmvisningar.

De som är på spelkonvent brukar oftast vara väldigt välkomnande och hjälpsamma till de som är nya i hobbyn och vill lära sig spela.

Längden på konventen varierar men de brukar oftast ligga under en helg.

Japankonvent

Japankonvent är väldigt lika spelkonventen men kan ofta vara lite bredare och med ett större fokus på Anime, Manga och annan japansk populärkultur.

Även fast det kallas Japankonvent brukar det oftast vara bredare och involvera kultur från många andra östasiatiska länder. Ett exempel på detta är K-pop (Koreansk pop) som har växt sig väldigt stort och brukar vara minst lika stort som den japanska motsvarigheten på dessa konvent.

Bland det mer unika i Japankonventen är fokuset på cosplay, att klä ut sig till en rollfigur från film, anime eller spel. Förutom att bara visa upp sig i dessa dräkter och posera i dom för besökare arrangeras det även många tävlingar. Tävlingsformerna varierar brett och på stora officiella arrangemang finns det många olika kategorier man kan bedömas utifrån.